newss

Stăvilă: În Moldova se reduce numărul încălcărilor la încheierea contractelor de muncă (16.07.2014)

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Stăvilă: În Moldova se reduce numărul încălcărilor la încheierea contractelor de muncă 16.07.2014

Foto: europalibera.org

Interviu acordat agenţiei "Infotag" de directorul Inspectoratului de Stat al Muncii, Dumitru Stăvilă.

"Infotag": Relataţi pe scurt rezultatele primului semestru în domeniul controlului securităţii muncii.

Dumitru Stăvilă: Începînd cu 1 ianuarie şi pînă în iunie 2014 au fost efectuate 3600 de controale la 3100 de agenţi economici. În cadrul întreprinderilor date muncesc peste 117000 de oameni, dintre care 55 de mii sînt femei şi 49 de angajaţi sînt minori.

1946 de verificări au avut loc în legătură cu legislaţia muncii şi 1714 în legătură cu protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă. În urma verificărilor au fost depistate 39 de mii de abateri.

"I": Ce fel de încălcări sînt cele mai frecvente?

D.S.: Cel mai des angajatorii îşi permit să nu achite la timp salariile, amînă achitarea remuneraţiilor în întregime, refuză să achite compensaţii materiale la rezilierea contractelor de muncă individuale.

În ceea ce priveşte abaterile în domeniul protecţiei sănătăţii şi securităţii, cele mai dese încălcări sînt lipsa evaluării riscurilor la întreprinderi, angajatorii permit oamenilor să muncească fără a fi instruiţi, muncitorii nu dispun de obiecte de protecţie individuală, nu li se oferă uniforme şi încălţăminte specială. Aceste încălcări cel mai des rezultă în accidente la locul de muncă. În prima jumătate a anului 2014 inspectorii au investigat 25 de cazuri de accidentare, opt – soldate cu decese, iar în 17 cazuri angajaţii au devenit invalizi.

"I": În ce domenii au fost înregistrate cele mai multe încălcări?

D.S.: "S-au evidenţiat" întreprinderile din sectorul construcţiilor şi agriculturii, totodată, tot în aceste domenii a fost înregistrată cea mai înaltă rată de neachitare a salariilor – peste 55%.

"I": Care este cauza acestui fenomen?

D.S.: Agenţii economici angajează oameni fără a semna contracte individuale de muncă. Chiar şi pentru un termen de trei-patru luni trebuie semnat un contract. Vine toamna, se micşorează cererea de forţă de muncă şi întreprinderile nu ştiu ce să facă cu aceşti oameni. Agenţii economici sînt nevoiţi să concedieze o parte dintre angajaţi. Lipsa pieţelor de desfacere a producţiei agricole, de asemenea, generează datorii de achitare a salariilor.

"I": Este posibilă contracararea fenomenului de muncă la negru?

D.S: În Moldova este pe larg răspîndită folosirea muncii ilegale. Dar acest fenomen nu persistă peste tot. Dacă pe parcursul anului 2012 angajații Inspecţiei au depistat peste 1300 de oameni care munceau fără a avea un contract de muncă, atunci în 2013 numărul unor astfel de angajaţi s-a redus cu 300. Situaţia poate fi schimbată, dar este un proces lent şi migălos. Şi angajaţii, şi angajatorii trebuie obişnuiţi cu legalizarea relaţiilor de muncă.

SURSA: Infotag