16

Planul de protecţie şi prevenire

Mai mult... / Descarcă  (30 KB)

Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului RM nr.95 din 05.02.2009. Tip :  Acte


Fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Mai mult... / Descarcă  (224 KB)

Anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului RM nr.95 din 05.02.2009. Tip :  Acte


Fişa colectivă de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Mai mult... / Descarcă  (40 KB)

Anexa nr.6 la Hotărîrea Guvernului RM nr.95 din 05.02.2009. Tip :  Acte


Întocmirea instrucţiunii de securitate şi sănătate în muncă

Mai mult... / Descarcă (23 KB)

Anexa nr.7 la Hotărîrea Guvernului RM nr.95 din 05.02.2009. Tip :  Acte


Forma registrului de înregistrare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă

Mai mult... / Descarcă (29 KB)

Anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului RM nr.95 din 05.02.2009. Tip :  Acte


Forma autorizaţie de lucru pentru executarea lucrărilor de construcţie şi montaj pe teritoriul întreprinderii în funcţiune (alelierului, sectorului)

Mai mult... / Descarcă (35 KB)

Anexa nr.3 la SNIP III-4-80* "Tehnica securităţii în construcții".


Forma autorizaţie de lucru la executarea lucrărilor cu pericol sporit

Mai mult... / Descarcă (44 KB)

Anexa nr.4 la SNIP III-4-80* "Tehnica securităţii în construcții".


Forma autorizaţie de lucru pentru executarea lucrărilor în instalaţiile electrice

Mai mult... / Descarcă (48 KB)

Anexa nr.4 la Normele de tehnică a securităţii la exploatarea instalațiilor electrice (ed. a 2-a, 1989).


Forma (recomandată) a registrului de evidenţă a atribuirii grupei I de securitate electrică personalului neelectrotehnic

Mai mult... / Descarcă (39 KB)


Forma (recomandată) a registrului de evidenţă a accidentelor de muncă

Mai mult... / Descarcă (33 KB)


Forma (recomandată) a Registrului de evidenţă a instructajului de securitate antiincendiară

Mai mult... / Descarcă (40 KB)

Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr.267 din 09.11.1994 (art. 11)


Forma (recomandată) a ordinului cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a instrucţiunilor privind securitatea şi sănătatea în muncă

Mai mult... / Descarcă (66 KB)

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă" nr.186-XVI din 10.07.2008 (art. 13 (h))


Forma (recomandată) a Registrului de primire şi inspectare a schelelor şi eşafodajelor

Mai mult... / Descarcă (32 KB)

„Norme de protecţie la folosirea sculelor şi dispozitivelor” (Anexa 11)


Registru de evidenţă, verificare şi testare a sculelor electrice şi a echipamentului auxilial la acestea

Mai mult... / Descarcă (41 KB)

„Norme de protecţie la folosirea sculelor şi dispozitivelor” (Anexa 4)