2


GOST 12.0.001-82 "Sistemul standardelor de securitate a muncii. Prevederile principalele." (Catalogul standardelor naţionale ale Republicii Moldova (Institulul naţional de standardizare, 2014))

Mai mult... / Descarcă (rus)  (53 KB)


GOST 12.0.002-2003 "Sistemul standardelor de securitate a muncii. Termeni şi definiţii". (Catalogul standardelor naţionale ale Republicii Moldova (Institulul naţional de standardizare, 2014))

Mai mult... / Descarcă (rus)  (196 KB)


GOST 12.0.003-74 "Sistemul standardelor de securitate a muncii. Factori de producţie periculoşi şi nocivi. Clasificare". (Catalogul standardelor naţionale ale Republicii Moldova (Institulul naţional de standardizare, 2014)).Mai mult... / Descarcă (rus)  (17 KB)


GOST 12.0.230-2007 "Sistemul standardelor de securitate a muncii. Sistemele de gestionare a protecţiei muncii. Cerinţe generale". (Catalogul standardelor naţionale ale Republicii Moldova (Institulul naţional de standardizare, 2014)).

Mai mult... / Descarcă (rus)  (275 KB)


NCM A.08.02:2014 „Securitatea şi sănătatea muncii în construcţii” (Ordinul Ministerului Dezvoltării regionale şi construcţiilor RM nr.195 din 29.12.2014 (MORMnr.59-66, 13.03.2015)).

Mai mult... / Descarcă (RO-RU)  


Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor (NCM E.03.02-2001) (Ordin nr.19 din 29.06.2001 Мinisterul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului RM)

Mai mult... / Descarcă  (399 KB)


Determinarea categoriilor de pericol de explozie-incendii şi de incendiu a încăperilor şî clădirilor (NCM E.03.04-2004) (Ordin nr.159 din 11.10.2004 Мinisterul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului)

Mai mult... / Descarcă  (21 MB)